Covid-19

Personal i col·laboradors

 • Formació contínua de tot el personal sobre els nous protocols, amb actualització permanent davant nous escenaris i contingències
 • Reforçament dels protocols d’higiene a les zones de treball:
  • Desinfecció del lloc de treball amb solució hidroalcohòlica en el canvi de torn.
  • Desinfecció freqüent dels objectes d’ús personal així com els elements més usats del lloc de treball amb solució hidroalcohòlica o tovalloleta desinfectant.
  • Ús de mascareta on no es pugui respectar la distància de 1.5 metres.
  • Neteja freqüent de mans amb sabó i aigua o solució hidroalcohòlica
  • Ús de papereres amb tapa i accionament d’obertura no manual per tirar mocadors, guants o qualsevol deixalla personal.
  • No compartir equips de treball i dispositius d’altres treballadors, en cas imprescindible es desinfectaran.
  • Portar el cabell recollit, ungles curtes i cuidades.
 • Prendre la temperatura corporal del treballador amb termòmetre un cop al dia.
 • Control de les mesures de prevenció dels proveïdors i altres col·laboradors, que han de dur mascareta, guants i mantenir la distància social sempre que sigui possible.

Recepció

 • Reserva on-line o telefònica.
 • Atenció a través de la finestra des de l’exterior.
 • Caldrà mantenir en tot moment la distància de seguretat.
 • Mampara de protecció a la finestra de recepció.
 • Informació vertical i horitzontal de les mesures preventives: distància social, aforament màxim, neteja mans i ús mascareta si escau.
 • Informació turística per Internet, correu electrònic o whatsapp.
 • Pagament preferent amb targeta de crèdit.
 • Desinfecció del mostrador i del TPV freqüent.
 • Eliminació de fulletons i ornaments que impedeixin la correcta higiene.
 • Disposar de números de telèfon d’emergències, hospital i centres de salut propers.

Espais comuns

 • Desinfecció prèvia a l’obertura.
 • Intensificació de la freqüència de la neteja i desinfecció amb solució clorada 1:50 de lleixiu 40-50gr/l, o concentrat d’etanol 62-71% o peròxid d’hidrogen al 0,5%min o d’altres autoritzats.
 • Especial atenció a manetes i poms.
 • Instal·lació de dispensadors amb solució hidroalcohòlica netejadora de mans a l’entrada.
 • Papereres amb tapa i accionables amb el peu.
 • Registre diari de neteges.
 • Indicació de l’aforament màxim i cartelleria amb mesures preventives contra la Covid-19.

Espais comuns: sanitaris

 • Desinfecció prèvia a l’obertura.
 • Intensificació de la freqüència de la neteja i desinfecció amb solució clorada 1:50 de lleixiu 40-50gr/l, o concentrat d’etanol 62-71% o peròxid d’hidrogen al 0,5%min o d’altres autoritzats.
 • Especial atenció a manetes i poms.
 • Instal·lació de saboneres i eixugadors de mans amb tovalloletes d’un sol ús.
 • Papereres amb tapa i accionables amb el peu
 • Registre diari de neteges.
 • Indicació de l’aforament màxim i cartelleria amb mesures preventives contra la Covid-19.

Àrees d’acampada

● Eliminació de residus, neteja periòdica de les zones d’acampada.

● Donar parcel·les rotatives en la mesura del possible.

Bungalows

 • Neteja i desinfecció prèvia a l’obertura.
 • Neteja canvi client:
  • Obrir totes les finestres i portes i treure roba bruta: llençols, tovalloles, mantes, fundes matalàs i fundes cremallera coixins i posar en una bossa i tancar-la.
  • Escombrar tot el bungalow.
  • Fer lavabo, cuina, estris cuina, nevera amb solució clorada.
  • Netejar totes les superfícies amb solució desinfectant hidroalcohòlica: taules, armaris, portes, i cadires, insistir en poms i cantoneres, parets i cortines.
  • Espraiar cortines de teixit i matalassos amb desinfectant hidroalcohòlic teixits, si es brut treure i posar en una bossa per la bugaderia.
  • Col·locar fundes coixins i matalassos.
  • Netejar i desinfectar terrassa amb solució clorada i netejar amb esprai desinfectant i drap les baranes insistint en les parts més usades.
  • Les mantes, els cobrellits i els llençols (si és el cas)es rentaran a la bugaderia La Bugaderia del Pla S.L. amb les mesures anti-Covid pertinents.
 • El personal de neteja sempre portarà guants i mascareta o pantalla. En cada allotjament es canviarà de guants si són d’un sol ús i si són reutilitzables els desinfectarà.
 • S’usarà en la mesura del possible materials d’un sol ús per a la neteja de superfícies, mirant de gestionar els residus de la forma més sostenible possible.

Restaurant

 • Planificació de tasques i processos de manera que es garanteixi la distància de seguretat.
 • Instal·lació mobiliari mantenint distancia de seguretat entre taules. Màxim comensals per taula: 20.
 • Ventilar totes les zones diàriament i amb freqüència.
 • Disposar pels clients de solució hidroalcohòlica a l’entrada i instar-los a fer-ne ús en entrar.
 • Controlar l’aforament segons les mesures aplicables i les distàncies de seguretat.
 • El pagament es pot fer amb targeta o bé en efectiu procedint a la desinfecció de les mans en el moment mateix de l’entrega de l’efectiu.
 • Desinfecció freqüent del TPV.
 • Ús de mantellera d’un sol ús.
 • Desinfecció després de cada ús de les taules i cadires.
 • Evitar de l’ús de cartes en paper, preferentment en cartell o digitalitzada.
 • Es prioritzarà emmagatzemar en lloc tancat els elements auxiliars de servei, vaixella, cristalleria, coberteria.
 • Muntar la taula quan vingui el client, no prèviament.
 • Prioritzar l’ús de mondosis.
 • El personal porta en tot moment mascareta.
 • En cada canvi de servei es netegen i desinfecten les taules i cadires.
 • Es controla que els clients no facin ús arbitrari del mobiliari.